Kvinnor vs mäns fåfänga

Trots att män med största sannolikhet alltid har varit lika fåfänga som kvinnor, så är det först på senare år som detta har börjat bli en erkänd sanning. Vårt samhälle har under generationer varit starkt fokuserade på kvinnlig skönhet, och en kvinnas utseende har länge setts som en självklar del av hennes personlighet och karaktär. Detta har inte alls gällt för män i samma utsträckning, som har en helt annan chans att visa upp ett brett spektrum av sin personlighet. Samtidigt som vi går mot en allt mer jämställd värld, där kvinnor ges allt större utrymme på platser där makt finns, så håller vi kanske på att ändra vår syn på manlig fåfänga. Att män är måna om sitt utseende ses idag inte som något särskilt märkligt. Men på vilka sätt skiljer sig egentligen manlig och kvinnlig fåfänga åt?

Fåfänga bland män och hur olik den jämfört med hos kvinnor

Fåfänga kan se olika ut

Om vi pratar om utseendemässig fåfänga, vilket antagligen är det de flesta tänker på när de hör ordet, så finns del en del skillnader i sättet detta uttrycks på mellan kvinnor och män. Även om skillnaderna kanske blir större mellan enskilda individer snarare än mellan könen, så har kvinnor traditionellt sett varit mer intresserade av att se yngre ut. Att reducera rynkor och ha en ung och fräsch hy är exempel på klassisk kvinnlig fåfänga. Att se ung ut är dock något som står högt i kurs även hos män nuförtiden, så detta håller möjligen på att förändras och bli ett fenomen som båda könen värderar högt.

Manlig fåfänga har oftast handlat om att visa att man har pengar och makt. Snarare än att fokusera på kroppens utseende har man istället brytt sig om accessoarer som visar att man uppnått en viss status. Ett undantag har varit den tunnhårighet som drabbar de flesta män förr eller senare. På detta område forskas det mycket om olika mediciner och behandlingar, eftersom det är mycket efterfrågat bland män.